Logo DMT witopt

Het type bloedgroep testen

Welke bloedgroepen zijn er eigenlijk? Bloed wordt geclassificeerd in verschillende groepen, genaamd bloedgroepen. Deze groepen worden bepaald door het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde moleculen op het celmembraan van de rode bloedcellen. Deze celmembranen worden ook wel antigenen genoemd en zijn macromoleculen. Een molecuul wordt een macromolecuul genoemd wanneer het een relatief hoge moleculaire massa heeft, dit is algemeen gezien wanneer het molecuul uit meer dan 1000 atomen bestaat. Het weten van je bloedgroep is bijvoorbeeld van belang bij het krijgen van een bloedtransfusie.

Bloedgroepbepaling (ABO + rhesus) bestaat uit twee variabelen: de bloedgroep en de rhesusfactor. Er zijn vier verschillende bloedgroepen en met behulp van deze AB0-rhesus bloedgroeptypering test van de Medische Tester kan worden vastgesteld of iemand bloedgroep A, B, AB of 0 (nul) heeft. Naast het type bloedgroep wordt vastgesteld of de rhesusfactor aanwezig is of niet. 

Door specifieke eiwitten (‘antigenen’) op de rode bloedcellen wordt bepaald wat voor type bloedgroep je hebt. De belangrijkste antigenen zijn de A en B antigenen. Een mens kan het antigeen A (bloedgroep A), antigeen B (bloedgroep B), antigeen A en B (bloedgroep AB) of geen antigeen A en B (bloedgroep nul) op hun rode bloedcellen hebben. Tegen het antigeen dat niet aanwezig is op de bloedcellen van een mens maakt het immuunsysteem van nature antistoffen aan. Iemand met bloedgroep B maakt dus automatisch antistoffen aan tegen antigeen B, iemand met bloedgroep AB maakt geen antistoffen tegen antigeen A of B en iemand met bloedgroep 0 maakt antistoffen aan tegen beide antigenen A en B. Het weten tegen welke antigenen je antistoffen aanmaakt is belangrijk tijdens bloedtransfusies. Wanneer iemand bloed ontvangt met een antigeen waar die persoon antistoffen voor heeft in het bloed gaat het bloed samenklonteren.

Wat is de Rhesusfactor?

De rhesusfactor kan negatief of positief zijn. Antistoffen in het bloed tegen de rhesusfactor komen niet van nature voor. Iemand die rhesus-negatief is dient eerst in contact te komenmet rhesus positief bloed voordat er antistoffen tegen rhesus worden aangemaakt. Dit gebeur in de meeste gevallen tijdens de zwangerschap van een rhesus-positief kind of een bloedtransfusie. 

Bloedgroep Test

Welke bloedgroepen zijn er eigenlijk? De Medische Tester biedt een bloedgroeptest aan waarmee u zelf kunt testen welk type bloedgroep u heeft. Klik hier voor de bloedgroeptest van de Medische Tester en kijk hier voor ons aanbod

Facebook
Twitter
LinkedIn