Logo DMT witopt

Disclaimer

Door het bezoeken van De Medische Tester website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

De Medische Tester is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Alle facetten binnen in de organisatie van De Medische Tester zijn met grote zorg samengesteld. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig is en/of fouten bevat. De Medische Tester kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Aanvullende uitsluiting aansprakelijkheid

… is verantwoordelijk voor de diagnostiek en de labuitslagen. Meer informatie over de betrouwbaarheid is terug te vinden op deze website. … is in Nederland gevestigd en is een ISO-15189 geaccrediteerd huisartsenlaboratorium (hoofdkantoor ….). Analyses worden uitgevoerd onder controle van een verbonden arts-microbioloog. Uitslagen worden ook door deze microbioloog geautoriseerd. De basis van de analyse ligt bij een zelf afgenomen sample (bloed, urine of een swab). Het laboratorium noch De Medische Tester kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • Eventuele medische consequenties die voortvloeien uit de analyse en/of uitslag
  • Het ontbreken van (persoonsgebonden) medisch advies
  • Het ontbreken van persoonsgegevens

De Testen

Testen van De Medische Tester zijn met zorg samengesteld. De onderdelen van de test zijn veilig in gebruik en hebben een CE-keurmerk.

Gebruiksaanwijzing

Onderdeel van de testen zijn de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. De Medische Tester maakt het voor u mogelijk u betrouwbaar en anoniem te laten testen. Echter brengt dit met zich mee dat de verantwoordelijkheid voor het afnemen van het lichaamsmateriaal bij de gebruiker ligt. Aan de hand van de gebruiksaanwijzing geven wij alle aanwijzingen om zelf lichaamsmateriaal af te nemen. Wanneer de gebruiksaanwijzing niet (volledig) wordt opgevolgd, kan dit de betrouwbaarheid van de testen doen afnemen. De Medische Tester of een aangesloten laboratorium kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. De Medische Tester heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van De Medische Tester zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van De Medische Tester.