Logo DMT witopt

privacy

De Tester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. Het gaat om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is overal in de EU van toepassing. De wet draait om jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens dienen beschermd te worden om privacy te waarborgen. Jij moet weten welke gegevens organisaties opslaan en met welk doel.

Persoonsgegevens gaan verder dan naam, adres en email. Wist je dat een IP-adres, cookie en bijvoorbeeld een UserID ook persoonlijke gegevens zijn? Met de nieuwe wet moeten webwinkels laten weten wat ze opslaan en voor hoe lang. Bovendien heb je nu een recht op ‘vergetelheid’. Dit houdt in dat organisaties jouw gegevens op verzoek moeten wissen. Dat recht op vergetelheid passen wij al een aantal jaar toe. Wij wissen jouw gegevens. Automatisch 14 dagen na dat jij de uitslag hebt ontvangen. Na die tijd ben je dus niet meer in ons systeem terug te vinden. Maar wat doen wij nog meer op het gebied van privacy?

Onze gegevens

Handelsnaam: De Tester
Vestigingsadres: Herengracht 178, 1016BR. Amsterdam
Vestigingsnummer: 000037551191
E-mailadres: info@de-medische-tester.be

Persoonsgegevens

De-Medische-Tester verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze webwinkel en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • E-mailadres

Wij verwerken alleen persoonsgegevens in onze webwinkel. Bij het analyseren van lichaamsmateriaal in het laboratorium worden geen persoonsgegevens gebruikt. De analyse wordt uitgevoerd op basis van een code. In het laboratorium blijven onze gebruikers onbekend. Er is geen uitwisseling van persoonlijke data tussen ons en het laboratorium.

We gebruiken jouw gegevens voor het volgende:

 • Afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van jouw bestelling
 

We doen niet aan emailmarketing (bijvoorbeeld nieuwsbrieven of vragen om beoordelingen), versturen nooit reclame naar fysieke adressen en zullen ook geen herinneringen versturen voor niet afgeronde bestellingen. Bovendien volgen we je nooit. Geen advertentie cookies of trackers. Uitslagen vraag je zelf op, ook hier versturen we dus geen email voor. We versturen geen facturen, niet per email en al helemaal niet per post. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Mail- of appconversaties worden verwijderd. Wij bewaren nooit gegevens van je. We werken actief aan een zo leeg mogelijke database. Dus niet pas als jij erom vraagt maar wij verwijderen gegevens uit onszelf.

Opslag van gegevens

Jouw persoonsgegevens die je tijdens het bestellen van een test achter hebt gelaten worden na 14 dagen automatisch gewist. Die 14 dagen zijn we verplicht gegevens te bewaren omdat je de test moeten kunnen retourneren, waarop wij het aankoopbedrag retour overmaken. Na die 14 dagen – als het recht van retour is verlopen – worden gegevens gewist. Dit gaat volledig geautomatiseerd. Jouw naam, adres en email komen dan niet meer voor in ons systeem.

Binnen die 14 dagen kunnen persoonsgegevens op verzoek verwijderd worden. Dit houdt wel automatisch in dat je van het recht van retour afziet. Wil je jouw gegevens binnen 14 dagen verwijderd hebben? Stuur een mailtje vanaf het e-mailadres waarmee je besteld hebt naar info@de-medische-tester.nl met jouw verzoek tot verwijdering.

Bijzondere gegevens

Ons platform heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen de informatie dan.

Delen van gegevens

Uiteraard verkopen we jouw gegevens nooit aan derden. Gegevens zullen uitsluitend gedeeld worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor het zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. info@de-medische-tester.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben verwerkingsovereenkomsten met PostNL voor de verzending van bestellingen en met Payment Service Providers (PSP’s) voor de afhandeling van betalingen. Ook met onze hostingprovider hebben wij zo’n overeenkomst ondertekend.

Cookies

De Tester gebruikt alleen technische en functionele cookies. Denk bijvoorbeeld aan analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast kan ons content management systeem (WordPress) cookies aanmaken om bijvoorbeeld het winkelmandje te bewaren. Dit zijn allemaal ‘first party’ cookies. Er wordt geen informatie gedeeld met derden.

Meten website bezoek

Wij meten hoe onze website gebruikt wordt. Denk aan statistieken over hoeveel mensen De-Soa-Tester bezoeken en welke pagina’s zij aanroepen. Om dit bezoek bij te houden hebben wij gekozen voor Matomo. Een open-source statistiekenprogramma dat op onze eigen server wordt gehost. Ook hier worden dus geen gegevens gedeeld met derden. Iets wat wel het geval is als gekozen wordt voor Google Analytics. De data die wordt gegenereerd met wordt periodiek gewist. Wij doen dit eens per 6 maanden.

IP-adressen worden geanonimiseerd. User ID’s zijn vervangen door pseudoniemen. Gebruik je ‘DoNotTrack’ in jouw webbrowser? Dan wordt jouw bezoek niet geregistreerd.

Beveiliging persoonsgegevens

de-soa-tester.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Website verloopt over HTTPS
 • DNSSEC is ingeschakeld
 • Dedicated managed hosting (ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd)
 • Firewall om poorten van o.a. SSH en FTP af te schermen
 • 24/7 monitoring van server
 • Two-factor authenticatie
 • IP-adressen whitelisted

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met met info@de-soa-tester.nl